Kapel Notre Dame de Montaïgu

Kapel Notre Dame de Montaïgu

Dit uitzonderlijke in de zeventiende eeuw opgetrokken bouwwerk herbergt altaars, beelden, retabels en schilderijen.

Contact & reservering

Kapel Notre Dame de Montaïgu
Rue Marceau

83830 Bargemon

04 94 47 81 73


bargemontourisme@dracenie.com
http://www.tourisme-dracenie.com

La carte