Gedenkteken voor de luchtlandingsdivisie 'Rugby Force'

Gedenkteken voor de luchtlandingsdivisie 'Rugby Force'

Dit monument bestaat uit een blok steen waarop een parachute is geplaatst. Het werd op 15 augustus 1988 onthuld door kolonel René Boffy, een Franse oud-verbindingsofficier en Dhr. Yves Rose, burgemeester van La Motte.

Contact & reservering

Gedenkteken voor de luchtlandingsdivisie 'Rugby Force'
Mémorial de la division aéroportée "Rugby Force"

83920 La Motte

La carte