Water

In de Provence zegt men "Water is goud waard". In Dracénie is het water dan ook alom aanwezig.  Duidelijk zichtbaar of verscholen in de landschappen en de dorpen.  Water staat hier ook synoniem aan plezier.

Rivieren die ons meevoeren tot in diepe wouden, tussen de rotsen te ontdekken watervallen en waterpoelen en door klippen omklemde beken; het wild stromende water staat in la Dracénie garant voor avontuur.

De kalme wateren van de kanalen stromen vredig langs de wijndomeinen of de moestuintjes, de wasplaatsen ruisen en suizen tijdens de door de vrolijk kletsende wasvrouwen uitgevoerde was en op de pleintjes bieden de fonteinen het nodige water om de Pastis aan te lengen.   
Het water in Dracénie is een ode aan de tijd waarin de we tijd namen.

La carte